Manažér kvality, bezpečnosti a životného prostredia

15. marca 2023
2500 - 3000 / mesiac
Urgentné
Ponuka vyprší: 15. mája 2023

Reagovať na túto ponuku

E-mail *
Heslo *
Potvrdenie hesla *
Meno a priezvisko, titul *
Telefónne číslo *

Popis práce

VAŠOU MISIOU

Vašim priamym nadriadeným bude technický riaditeľ a budete viesť (6 členný) tím pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť a zároveň zabezpečovať dodržiavanie priemyselných noriem a požiadaviek zákazníkov.

VAŠA HLAVNÁ ÚLOHA U NÁS

– Koordinovať činnosť miestneho tímu pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť
– Monitorovať a zvyšovať povedomie o dodržiavaní a zhode so systémovými postupmi pri rôznych prevádzkových činnostiach
– Zavádzať, udržiavať a zlepšovať systém riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti v súlade s pravidlami systému riadenia organizácie a externými normami
– Definovať, zavádzať a dodržiavať postupy súvisiace s ochranou životného prostredia a bezpečnosťou v súlade s referenciami systému a požiadavkami zákazníka
– Zodpovednosť za implementáciu a zabezpečenie plnenia požiadaviek zákazníkov v rámci organizácie
– Riadiť spolu s inžiniermi kvality závodu sťažnosti zákazníkov
– Riadiť sťažnosti dodávateľov (komponenty)
– Pripravovať, vykonávať a riadiť miestne preskúmanie manažmentu
– Podieľať sa spolu s nákupným tímom na procese hodnotenia dodávateľov
– Podieľať sa na výbere nových dodávateľov v rámci nových projektov
– Riadiť a schvaľovať počiatočné PPAP od dodávateľov materiálov/komponentov
– Podporovať inžinierov kvality pri auditoch procesov a výrobkov a zabezpečovať účinnosť akčných plánov
– Identifikovať právne predpisy a iné požiadavky v oblasti životného prostredia a bezpečnosti (vrátane požiadaviek zákazníkov) a zabezpečovať ich implementáciu
– Riadiť prevádzkové činnosti v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a pripravovať potrebné interné správy, ako sú správy o environmentálnom výkone
– Koordinovať proces schvaľovania dielov (PPAP) s cieľom zabezpečiť dodávky zákazníkom
– Monitorovať a zvyšovať povedomie o dodržiavaní a zhode s environmentálnymi a bezpečnostnými pravidlami v rôznych činnostiach organizácie.

ZAMESTANECKE VYHODY, BENEFITY 

– Atraktívne podmienky zamestnania
– Možnosti medzinárodného a medzi-kultúrneho rastu
– Štvrťročné prémie založené na výkone
– Rozširovanie vašich vedomostí formou rôznych školení
– Darčekové poukážky na Veľkú noc a Vianoce

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ 

– Upozorňujeme, že do úvahy sa budú brať len žiadosti predložené v angličtine.
– V prípade, že budete vybraní na túto pozíciu, budú od vás vyžiadané ďalšie dokumenty, ktoré podporia vaše prijímacie konanie