Finančný manažér

15. marca 2023
2000 - 3000 / mesiac
Urgentné
Ponuka vyprší: 15. mája 2023

Reagovať na túto ponuku

E-mail *
Heslo *
Potvrdenie hesla *
Meno a priezvisko, titul *
Telefónne číslo *

Popis práce

 

VAŠA HLAVNÁ ÚLOHA U NÁS

– Riadiť finančne oddelenie – kontroling.
– Zodpovednosť v správe na konci mesiaca, zabezpečenie klasifikácie všetkých nákladov podľa LucaNet, Časové rozlíšenie a odklady, Konferencie, Obrat, Zásoby.
– Vykonávanie postupov vrátane zapojenia manažmentu a vykonávanie mesačnej kontroly rozpočtu: Mesačné vypracovanie finančných výkazov, manažérskych informačných máp do interného výkazu, súvahy a výkazu ziskov a strát, vykonávanie analýz a vydávanie pravidelného výkazníctva a analýzy marže pre finančného riaditeľa.
– Podporovať vypracovanie ročného rozpočtu, prognózy a aktualizácie obchodného plánu.
– Mesačná/ročná uzávierka (IFRS16, P&L, príprava B&L, krížová kontrola výkazníctva LucaNet).
– Vykonávanie interného účtovania nákladov: Výpočet štandardných nákladov na účely miestneho účtovníctva a RFQ (v spolupráci s inžiniermi).
– Podpora pri príprave všetkých informácií potrebných pre súbor transferových cien.
– Podpora implementácie a optimalizácie procesov a postupov.
– Podpora špeciálnych projektov / tém riadenia, napr. stratégia, špeciálne analýzy, zmena/implementácia ERP.
– Koordinácia účtovného procesu na mieste a interných/externých finančných auditov.
– Kontrola účtov dodávateľov a odberateľov – analýza bežných účtov dodávateľov a odberateľov, príprava platobného plánu pre dodávateľov, príprava prevodov, odpovede dodávateľom, vykazovanie omeškania odberateľov.
– Byť hlavným kontaktným bodom medzi bankami – spoločnosťou a inými externými audítormi – spoločnosťou (audítori, daňové subjekty, iné).
– Koordinovať ročnú fyzickú inventúru na pracovisku.

ZAMESTANECKE VYHODY, BENEFITY 

– Atraktívne pracovné podmienky
– Možnosti medzinárodného a medzi-kultúrneho rastu
– Štvrťročné prémie založené na výkone
– Rozširovanie vašich vedomostí formou rôznych školení
– Darčekové poukážky na Veľkú noc a Vianoce

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ 
– Upozorňujeme, že do úvahy sa budú brať len žiadosti predložené v angličtine.
– V prípade, že budete vybraní na túto pozíciu, budú od vás vyžiadané ďalšie dokumenty, ktoré podporia vaše prijímacie konanie