Štart

Zdarma
 • 5 pracovných ponúk
 • Platnosť 30 dní
 • Dostupné 1x pre každého zamestnávateľa spolu s registráciou do portálu
darČek

Štandard 1

25
4,99 Zľava len do 31.8.2023
 • 1 pracovná ponuka
 • Platnosť 30 dní
ZĽAVa

Štandard 5

100
7,99 Zľava len do 31.8.2023
 • 5 pracovných ponúk
 • Platnosť 30 dní
 • 1 ponuka zadarmo
ZĽAVA

Štandard 10

150
9,99 Zľava len do 31.8.2023
 • 10 pracovných ponúk
 • Platnosť 30 dní
 • 2 ponuky zadarmo
ZĽAVA

Premium 1

40
00
 • 1 prémiová pracovná ponuka
 • Platnosť 30 dní

Premium 5

160
00
 • 5 prémiových pracovných ponúk
 • Platnosť 30 dní
 • 1 ponuka zadarmo
Populárne

Premium 10

320
00
 • 10 prémiových pracovných ponúk
 • Platnosť 30 dní
 • 2 ponuky zadarmo

Urgentné 1

25
00
 • 1 urgentná pracovná ponuka
 • Platnosť 7 dní

Urgentné 5

100
00
 • 5 urgentných pracovných ponúk
 • Platnosť 7 dní
 • 1 ponuka zadarmo

Urgentné 10

150
00
 • 10 urgentných pracovných ponúk
 • Platnosť 7 dní
 • 2 ponuky zadarmo